!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Nyheter

Årets första nummer av Hamnvakten - i färg

Publicerad: 2018-02-12
Uppdaterad: 2018-02-12

Innehåll:

Matigare Gurka

Fritt fram för deponi

Nu bor vi grönt

Den cyklande revisorn mm

Läs tidningen

Utskriftvänlig version

Värmen i lägenheterna

Publicerad: 2018-02-05
Uppdaterad: 2018-02-12

Några medlemmar har hört av sig eftersom de upplever att det är kallt i lägenheten. Dessa har fått besök av vår leverantör Värmex för att felsöka och avhjälpa eventuella fel. I skrivande stund har Värmex upptäckt att det finns ett driftproblem på FGT 10-14 som förklarar temperaturen i lägenheterna. Värmex arbetar nu för att åtgärda felet.

Vårt värmesystem är uppbyggt så att ventilationssystemet i kombination med radiatorerna är det som ska skapa rätt temperatur, dvs. 21 grader, i lägenheterna. Ventilationssystemet måste ha rätt från- och tilluft för att fungera optimalt. Om det finns smuts i systemet kan det leda till att luftcirkulationen inte fungerar. Exempelvis kan tilluften bli starkare än frånluften, vilket kan uppfattas som att det drar kallt. Värmex har för närvarande uppdraget att rengöra och notera eventuella brister i vårt ventilationssystem. 

Därefter följer en obligatorisk ventilationskontroll, OVK, vilket är ett myndighetskrav. Då mäts alla flöden och en besiktning av systemet genomförs. 

Den som upplever problem med inomhusklimatet ska felanmäla det på vanligt sätt till HSB Servicecenter. Några saker att beakta för rätt inomhusklimat är att se till att radiatorerna inte är övertäckta. Om man ställer en värmefläkt i rummet för att höja temperaturen kan det leda till motsatt effekt, nämligen att termostaten indikerar ”varmt rum” och stänger av radiatorerna.  När genomgången av ventilationssystemet är klar hoppas vi att vi har fått ett bra inomhusklimat i alla lägenheter. 

Utskriftvänlig version

Bredband till kampanjpris

Publicerad: 2018-02-05
Uppdaterad: 2018-02-05

Just nu pågår en vinterkampanj med förmånliga surfpriser från de leverantörer som finns tillgängliga via Open Universe. Läs mer i denna folder. 

Utskriftvänlig version

Dags för byte av portkoder

Publicerad: 2018-02-05
Uppdaterad: 2018-02-05

Byte av portkoder är på gång. Det kommer en lapp i brevlådan inom kort.

Utskriftvänlig version

Bokningsreglerna för vårt Bibliotek/Studierum har ändrats

Publicerad: 2018-01-10
Uppdaterad: 2018-01-10

Fritidskommittén har uppdaterat de regler som gäller när man bokar Studierum/Bibliotek:

  • Rummet kan bokas via hemsidan men är annars fritt tillgängligt (ingen nyckel behövs).
  • Det sker ingen ordnad utlåning av boksamlingens böcker. Alla böcker, utom Stockholmiana, kan lånas hem. Lånade böcker kan behållas eller återställs i alfabetisk ordning.
  • Donationer av böcker kan lämnas i kassar i Studierummet/Biblioteket.
  • Kontaktperson: Lars Lönnback, tel: 070-242 64 28
Utskriftvänlig version

Brf Hamnvakten klassad som kulturhistoriskt värdefullt område

Publicerad: 2017-12-17
Uppdaterad: 2017-12-17

Fastigheten Hamnvakten har markerats som grön på Stadsmuseets kulturhistoriska karta. Det innebär att bebyggelsen är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Stadsmuseets byggnadsantikvarier, som har gjort klassificeringen, konstaterar att det finns stora samhälls- och socialhistoriska värden i området. 
 
 
 
Utskriftvänlig version

Läs tidningen Hamnvakten i färg!

Publicerad: 2017-12-17
Uppdaterad: 2017-12-17

Decembernumret av Hamnvakten finns nu att läsa här på hemsidan. Fördelen med att ta upp den här är att alla fina bilder är i färg!

 

Till Hamnvakten nr 6

Utskriftvänlig version

Infoblad med rättad uppgift om höjd på staket

Publicerad: 2017-11-12
Uppdaterad: 2017-11-12

Tryckfelsnisse hade tyvärr smugit sig in i det senaste numret av styrelsens infoblad. Staketet på Östangård kommer att vara 90 cm högt, inte 1,20 m som det stod. Här finns det rättade informationsbladet.

Infoblad novemer 2017

 

Utskriftvänlig version

Du har väl inte missat höstnumret av tidningen Hamnvakten?

Publicerad: 2017-11-05
Uppdaterad: 2017-11-05

I Hamnvakten nr 5 finns som alltid mycket spännande att läsa om vad som händer i föreningens närmiljö. 

Hamnvakten nr 5

Utskriftvänlig version

Snart blir det höstrensning bland cyklar på gårdarna

Publicerad: 2017-10-25
Uppdaterad: 2017-10-25

Det står många cyklar på våra gårdar som inte ser ut att användas. Dessa övergivna cyklar behöver rensas bort så att vi får plats med de cyklar och barnvagnar som används istället. Inom kort kommer våra fastighetsskötare att avisera om cykelrensningen, och sen kommer de gamla övergivna cyklarna att rensas ut. 

Utskriftvänlig version

Låt inte vovven göra sina behov i våra planteringar

Publicerad: 2017-10-25
Uppdaterad: 2017-10-25

Så här skriver en av våra medlemmar: "Vi har fått jättefina planteringar utanför portarna ( nr 40, 42 m.fl.). Tyvärr används dessa som hundrastplatser. En sanitär olägenhet. Husse/matte låter hunden glatt göra sina behov i planteringar och runt om på gården."

Det verkar som det behöver påpekas att det inte är OK att rasta sin hund på gårdarna - att man självklart måste tänka på de småbarn och andra som vistas på gårdarna och plocka upp hundbajset när man rastar sin hund. Tråkigt att detta förekommer. Skärpning! 

 

Utskriftvänlig version

Författare i trakten: Tidningen Hamnvakten skriver om en debutant - och om Per Anders Fogelström

Publicerad: 2017-10-03
Uppdaterad: 2017-10-03

Senaste numret av Hamnvakten har flera artiklar med litterärt tema. Där kan du läsa om Karin Pasche på Västangård som just givit ut sin första roman, och om Per Anders Fogelström, som skulle fyllt 100 i år. Föreningens mycket aktiva litteraturgrupp ger också sina bästa boktips!

Läs tidningen här.

 

Utskriftvänlig version

Nya körsbärsträd planteras på Östangård

Publicerad: 2017-09-11
Uppdaterad: 2017-09-11

Under renoveringen av Östangård har problem uppstått med två körsbärsträd som var tänkta att bevaras. Det ena trädet var i mycket dålig kondition, vilket bland annat visade sig i att kronan var gles. Bedömningen var att det skulle ta än mer skada av den ombyggnation som pågår. Det andra trädet stod för nära den gångväg som ska byggas, vilket skulle kunna innebära att rötterna behövde kapas mycket nära stammen. Detta skulle kunna innebära en fara och olycksrisk. De båda träden har nu tagits ner, och kommer att ersättas med nya vackra körsbärsträd.

Utskriftvänlig version

Bilder från förr och en ovanlig skulptur av "Den gudomliga" - läs Hamnvakten nr 3

Publicerad: 2017-07-15
Uppdaterad: 2017-07-15

Läs om sådant som händer i vår förening och i närområdet. Tidningen Hamnvakten får alla medlemmar hem i brevlådan, men den publiceras också här på webben i elektronisk form. Här är senaste numret.

Utskriftvänlig version

Nytt infoblad från styrelsen

Publicerad: 2017-06-21
Uppdaterad: 2017-06-21

Med detta informationsblad vill styrelsen önska alla medlemmar en glad midsommar och en riktigt skön sommar!

Infoblad juni 2017

Utskriftvänlig version

Upprustning av Östangård

Publicerad: 2017-06-19
Uppdaterad: 2017-06-19

Den senaste uppskattningen när det gäller renoveringen av Östangård är att arbetet startar direkt efter midsommar. Inför renoveringen kommer avisering att göras i trappuppgångarna på Östangård. Man kan fråga sig varför tidplanen skjutits framåt och det är två saker som har påverkat: ny information kring pumpgropen på gården som styrelsen behövde ta ställning till – och sen har vi även väntat in att vår duktiga arbetsledare Magnus ska vara tillgänglig.

 Vi har under renoveringen av våra gårdar tydligt märkt hur värdefullt det är att rätt personer utför arbetet. Nu blir det samma duktiga personer som renoverade Västangård som kommer att ta sig an Östangård, vilket känns tryggt.

Utskriftvänlig version

Cykelrensning på gång

Publicerad: 2017-06-07
Uppdaterad: 2017-06-07

Vissa av våra cykelrum är överfulla och vi behöver se över att det bara är cyklar som används som är parkerade där. Snart kommer avisering om cykelrensning, tanken är att den ska vara klar innan midsommar.

Information kommer att delas ut i alla brevlådor med uppmaning att märka de cyklar som används och ska stå kvar. Cyklar som inte har fått någon märkning kommer att rensas ut och ställas i ett förvaringsutrymme under sex månader så att man kan begära ut sin cykel om man inte haft möjlighet att märka den. Efter att sex månader har gått kommer resterande cyklar att skänkas bort.

 

 

Utskriftvänlig version

Låt inte din Big bag stå kvar över helgen

Publicerad: 2017-05-31
Uppdaterad: 2017-05-31

På förekommen anledning vill vi påpeka att allt spillmaterial från renoveringar ska forslas bort från föreningens gårdar omgående. Detta är nu förtydligat i föreningens riktlinjer för renoveringar

Vad gäller Big bags får de inte stå kvar en längre tid, och absolut inte över helger. De ska märkas med lägenhetsnummer och telefonnummer till lägenhetsinnehavaren. 

Kom ihåg att alltid informera vår förvaltare eller fastighetsskötare om dina renoveringar!

Utskriftvänlig version

Sommarkampanj från Open Universe

Publicerad: 2017-05-31
Uppdaterad: 2017-05-31

Den här kampanjen har just landat från vår leverantör. Kanske hittar någon medlem ett fördelaktigt erbjudande i den bifogade filen. 

Kampanj

Utskriftvänlig version

Renovering av Östangård påbörjas i mitten av juni

Publicerad: 2017-05-31
Uppdaterad: 2017-05-31

Tidplanen för renovering av Östangård har blivit något förskjuten på grund av en utredning kring pumpgropen på gården som styrelsen behövde ta ställning till. Nu har vi dock haft ett möte med vår entreprenör PMA och kommit överens om att gårdsrenoveringen kommer att påbörjas från och med onsdag 14 juni.

PMA kommer att sätta upp mer specifik information om renoveringen i trapphusen på Östangård under nästa vecka.

Utskriftvänlig version

Snart kommer sommarblommor, ta gärna hand om vårblommorna

Publicerad: 2017-05-30
Uppdaterad: 2017-05-30

På fredag och lördag denna vecka kommer vårblommorna i tunnorna på våra gårdar att bytas ut mot sommarblommor. Från och med nu får medlemmar därmed gärna plocka vårblommor ur tunnorna och plantera dem på balkongen eller på landstället. Det är ju trevligt om blommorna tas tillvara.

Utskriftvänlig version

Bastun försedd med nytt aggregat

Publicerad: 2017-05-16
Uppdaterad: 2017-05-16

Här kommer en god nyhet för alla bastuentusiaster: bastun är nu försedd med ett nytt och mer effektivt aggregat. Passa på att boka en värmande bastu denna rekordkalla vår!

Utskriftvänlig version

Passa på att rensa - container uppställd för medlemmar

Publicerad: 2017-05-10
Uppdaterad: 2017-05-31

Utanför Färgargårdstorget 24 finns nu en container uppsatt. Den är till för medlemmar, och du kan slänga blandat avfall i den, dvs. papper, trä, plast, textilier, metaller och icke brännbart. Farligt avfall får du inte slänga. Containern kommer att stå kvar till 24 maj.

Utskriftvänlig version

Går du i renoveringstankar? Se till att följa föreningens riktlinjer!

Publicerad: 2017-05-10
Uppdaterad: 2017-05-31

Ytskikten i din lägenhet kan du byta utan att ansöka om godkännande, men vid mer omfattande renoveringar behöver du kontakta vår förvaltare. Tänk också på grannsämjan och förvarna dina grannar om dina renoveringsplaner. 

Föreningens riktlinjer vid renoveringar finns nu publicerade under Riktlinjer och regler.

Utskriftvänlig version

Läs om nya förtroendevalda, Nacka Skoglund och mycket mer i senaste numret av Hamnvakten

Publicerad: 2017-05-10
Uppdaterad: 2017-05-31

Föreningens alldeles egna reportrar har givit sig ut i närområdet. De har varit på årsstämman, bevakat renoveringen av Färgargårdstorget och uppmanar föreningens medlemmar att stoppa planerna på nedläggning av 59:ans buss.

Läs Nr 2 2017 här.

Utskriftvänlig version

Sunnangård - en filmisk plats

Publicerad: 2017-05-08
Uppdaterad: 2017-05-10

HSB Mark och trädgård med trädgårdsformgivare Pauline Bjuhr, som har anlitats för att utveckla våra gårdar inför renoveringarna, har tagit fram en reklamfilm som utspelas i vår utemiljö. Kanske känner du igen en granne? Här kan du titta på filmen. 

Utskriftvänlig version

Årsredovisningen godkänd och publicerad

Publicerad: 2017-05-02
Uppdaterad: 2017-05-10

Läs om föreningens verksamhet under det gångna året i Årsredovisning 2016. På föreningsstämman 26 april godkändes den och går nu att läsa här på webben.

Utskriftvänlig version

Aktuella nyheter

Årets första nummer av Hamnvakten - i färg
2018-02-12

Värmen i lägenheterna
2018-02-05

Bredband till kampanjpris
2018-02-05

Dags för byte av portkoder
2018-02-05

Bokningsreglerna för vårt Bibliotek/Studierum har ändrats
2018-01-10

Brf Hamnvakten klassad som kulturhistoriskt värdefullt område
2017-12-17

Läs tidningen Hamnvakten i färg!
2017-12-17

Infoblad med rättad uppgift om höjd på staket
2017-11-12

Du har väl inte missat höstnumret av tidningen Hamnvakten?
2017-11-05

Snart blir det höstrensning bland cyklar på gårdarna
2017-10-25

Låt inte vovven göra sina behov i våra planteringar
2017-10-25

Författare i trakten: Tidningen Hamnvakten skriver om en debutant - och om Per Anders Fogelström
2017-10-03

Nya körsbärsträd planteras på Östangård
2017-09-11

Bilder från förr och en ovanlig skulptur av "Den gudomliga" - läs Hamnvakten nr 3
2017-07-15

Nytt infoblad från styrelsen
2017-06-21

Upprustning av Östangård
2017-06-19

Cykelrensning på gång
2017-06-07

Låt inte din Big bag stå kvar över helgen
2017-05-31

Sommarkampanj från Open Universe
2017-05-31

Renovering av Östangård påbörjas i mitten av juni
2017-05-31

Snart kommer sommarblommor, ta gärna hand om vårblommorna
2017-05-30

Bastun försedd med nytt aggregat
2017-05-16

Passa på att rensa - container uppställd för medlemmar
2017-05-10

Går du i renoveringstankar? Se till att följa föreningens riktlinjer!
2017-05-10

Läs om nya förtroendevalda, Nacka Skoglund och mycket mer i senaste numret av Hamnvakten
2017-05-10

Sunnangård - en filmisk plats
2017-05-08

Årsredovisningen godkänd och publicerad
2017-05-02