!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Tidningen Hamnvakten

Tidningen Hamnvakten är en oberoende publikation som ges ut sex gånger om året. Där kan du ta del av diverse blänkare och reportage om vad som rör sig i föreningen och närområdet. Redaktionskommittén är utsedd av årsstämman och oberoende, men i tidningen kan du givetvis också hitta meddelanden från styrelse och kommittéer. Redaktionen består för närvarande av följande medarbetare:

Rolf Dahlström, redaktör, Färgargårdstorget 42.

Simone Aschberg, Färgargårdstorget 52.

Annika Holm, Färgargårdstorget 52.

Alla medlemmar är välkomna att bidra med egna texter och inlägg! Lägg materialet i brevlådan innanför dörren vid Färgargårdstorget 66 eller  mejla till tidningen@hamnvakten.se.

Läs de senaste numren av tidningen:

Nr 6 2018

Nr 5 2018

Nr 4 2018

Nr 3 2018

Nr 2 2018

Nr 1 2018

Arkiv från tidigare år:

2017; 2016; 2015; 2014; 2013; 2012; 2011; 2010; 2009; 2008; 2007

Historiska artiklar

På tidningens baksida har genom åren ett antal intressanta artiklar om områdets historia publicerats. Här kan du ta del av dem, från 2010 och framåt:

Den gåtfulla husgrunden

Slottet i parken

Faggens krog

Slummen som blev idyll

Ljuset från Luma, Dagljusfabriken

Barnängen, Barnängens tekniska fabrik

Hamnarna vid Saltsjön

Det Lagerhallska huset

Färgargården, De bodde och färgade i Färgargården

Reningsbadet

Surbrunnshuset

Sofia kyrka, Julkrubban i Sofia kyrka

Ångloken

Blommor från Linnés tid

Kranföraren

Husen i sjön

Hovingska malmgården

Anna Lindhs park

Lars Johan Hierta

Lugnet som försvann