!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Värme, vatten och ventilation

 

Hamnvaktens byggnader är anslutna till Fortums fjärrvärmenät. Den vägen får vi värmning av lägenheterna och varmvatten som håller 55 grader. 

Värmen regleras centralt

Under fönstren sitter radiatorer, värmeelement för strömmande varmvatten, när varmluften under vintern inte räcker till för att värma upp lägenheten. Normalt är elementen kalla och ska så vara; de har central termostatkontroll. Följaktligen är vreden på radiatorerna i princip verkningslösa: fryser du så tala med fastighetsskötaren. Undvik att lufta elementen i förhoppning om att de ska bli varma. Det behövs inte eftersom vattnet tvångscirkuleras och ingrepp kan resultera i översvämning.

Så här stänger du av vattnet i din lägenhet

Där rören kommer in i lägenheten finns avstängningskranar, s.k. ballofixer, för kall- resp. varmvatten. En ballofix är en liten klump på röret (se bilden ovan). På ena sidan kommer man åt att vrida krankiken via ett skruvmejselspår. Om spåret pekar längs med röret är kranen öppen; vrider man ett kvarts varv så att spåret pekar tvärs mot röret så är kranen stängd.

Ballofixerna används vid reparationer eller för att stänga av vattnet i händelse av översvämning. I många fall har ballofixen för varmvatten ett långt rött handtag, som gör den enklare att använda.

Täck inte för dina ventiler

Lägenheterna värms upp med varmluft som blåses in genom de vita, sfäriska ventiler (se bild nedan) som är placerade strax under taket i de flesta rum i lägenheten. Varje ventil har en justerskruv som vid behov kan regleras av en montör. Ventilerna får inte täckas för. Utrymmet framför dem måste hållas fritt för att systemet ska fungera som det är tänkt.

Ibland kan luftströmmen från ventilerna göra så att kringflygande damm sätter sig som en ring i taket. Det dammet kan tas bort med dammsugare eller en torr trasa. 

 

Spisfläkt

I spiskåpan finns ett spjäll, som normalt släpper förbi ganska lite luft. Med ett vred på framsidan kan du öppna spjället helt, för att få mera utsug vid matlagning. Då hålls det öppet under någon halvtimme medan ett urverk tickar. När tiden gått ut slår spjället ihop igen med en diskret smäll. I kåpan finns ett plastgaller med ett filter. Då och då bör du ta ut filtergallret underifrån och tvätta ren filtersvampen från damm och fett, annars täpps den snart till så att det inte blir något utsug alls! Efter några års bruk måste filtret bytas. Den kryddhylla som finns ovanför varje spiskåpa hålls fast med magnetlås. Den är alltså lätt att lyfta ut när man behöver göra rent den.

Det är inte tillåtet att montera in en egen spisfläkt som blåser ut i trumman. Det påverkar hela ventilationssystemet negativt och riskerar att vidarebefordra ditt matos till grannarna.