!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brandskydd

Brinner det i den egna lägenheten och du inte kan släcka; utrym fortast möjligt!

Larma och stäng om branden

Larma 112. Det är viktigt att rums- och lägenhetsdörrar stängs om branden för att förhindra syretillförsel och spridning. Brinner det på annan plats i fastigheten, stanna i lägenheten och invänta vad brandförsvaret meddelar.

Håll trapphusen fria från förvaring

Vid en eventuell brand utgör föreningens trapphus utrymningsvägar för de boende. Därför får trapphusen inte användas till förvaring. 

Om trapphuset är rökfyllt så är brandförsvarets stegar via fönster och balkonger din utrymningsväg. Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus, och använd absolut inte hissarna. Brandrök är mycket giftig: kryp under röken på alla fyra med ansiktet så nära golvet som möjligt.

Viktigt med brandvarnare

En väl fungerande brandvarnare är den viktigaste utrustningen för att rädda liv vid brand. Starta inte diskmaskiner, tvättmaskiner, torktumlare och torkskåp när du går och lägger dig eller när du går hemifrån, och stäng av tv:n (inte bara med fjärrkontrollen).

Diska/tvätta filtret i fläkten ovanför spisen ofta, så att där inte samlas lättantänt fett.

Viktigt är att aldrig lämna ett rum med levande ljus, glömma en platta med mat på spisen eller lämna glödande tobak utan uppsikt.

Tänk på hur du förvarar brandfarliga varor

Bensin, lösningsmedel, gasoltuber och annat brandfarligt gods får inte förvaras i källaren. I en lägenhet får det maximalt förvaras fem liter gasol (typ 2012) eller tio liter vätska. På balkonger får en P11 gasol och 25 liter vätska förvaras. En god regel är dock att undvika förvaring av gasol och vätskor i lägenheter och på balkonger.

Lösa gastuber för dykning eller medicinskt bruk får förvaras i lägenheter, dock endast i hallen och nära ytterdörren. På utsidan av dörren ska det finnas en skylt som varnar för gastuber.

Mopeder och motorcyklar får bara förvaras i cykelrum och i garage. Reparationer får dock inte utföras i dessa lokaler med hänvisning till brandrisken. Vid långtidsförvaring bör bensintanken tömmas.