!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Stadgar

Stadgarna är bostadsrättsföreningens grundläggande regler och därför viktiga för alla medlemmar att känna till. År 2016 gjordes en översyn och modernisering av Hamnvaktens stadgar. De nya stadgarna beslutades av årsstämman 2016 och går att läsa nedan.

Stadgarna innehåller bland annat information om:

  • vilket ansvar föreningen respektive bostadsrättsinnehavaren har när det gäller underhåll och reparationer
  • avgifter som medlemmarna ska betala
  • vilka ärenden som ska finnas med på den ordinarie föreningsstämman
  • antalet styrelseledamöter och -suppleanter samt hur länge uppdragen för dem ska gälla
  • val av valberedning och revisorer 
 

Dokument

Nya stadgar 2016-08-09.pdf 2017-03-12