!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Mäklarinformation

Månadsavgiften

 • Oförändrade avgifter sedan 2008.
 • Det finns inga beslut om höjning av avgifterna.
 • Föreningen är en äkta bostadsrättsförening.

Lägenheten

 • Städning:
  • Trappstädning ingår och sköts av föreningen.
  • Gårdsstädning organiseras normalt en gång per år av fritidskommittén, med frivilligt deltagande.
 • Lägenhetens ytterdörr är medlemmens ansvar.
 • Bredband finns i de flesta lägenheter; abonnemang tecknas genom Open Universe.
 • Fastigheten har avtal med ComHem, och det ingår ett grundutbud av tv-kanaler i månadsavgiften.
 • Bygglov finns för inglasning av balkonger. Läs mer om inglasning av balkonger.

Fastigheterna

 • Byggår 1981-1982.
 • Föreningen bildades 1978 och har ägt husen från början.
 • Marken är upplåten med tomträtt. Nästa avgiftsreglering för tomträttsavgälden är 2021.
 • Underhåll:
  • Arbeten görs löpande.
  • Fönstren är ommålade 2010-2015.
  • Ventilationen kontolleras regelbundet enligt plan.
  • Inga stambyten är planerade. Stammar spolas regelbundet.
  • Renovering av föreningens tre gårdar pågår.
 • Fjärrvärme ingår i månadsavgiften.
 • Förvaltningen sköts av HSB.

Gemensamma utrymmen

 • Tre tvättstugor
 • Tre övernattningslägenheter
 • Fritidslokal med
  • festlokal
  • studierum/bibliotek
  • bastu
  • sy- och vävstuga
  • snickarverkstad
 • Gårdar med tillgång till grill

Överlåtelser

 • Överlåtelseavgiften är 2,5 procent av prisbasbeloppet.
 • Pansättningsavgiften är 2,5 procent av prisbasbeloppet. Pantsättningar sköts av HSB.
 • Godkännande av medlemskap sköts av HSB.
 • Juridisk person godkänns inte.
 • Medlemskap i HSB krävs inte.
 • Delat ägande godkänns. Minst en medlem skall bebo lägenheten. Minsta andel man kan äga är 10 procent.

Parkering

Föreningen äger ett parkeringsgarage "Pumpan" med 330 platser. Tillgång på plats kan kontrolleras med HSB Servicecenter.

 

Årsredovisningar

Du kan ta del av föreningens årsredovisningar här på webben.