!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Garaget Pumpan

Byggnaden "Pumpan" (Färgargårdstorget 1) rymmer 328 garageplatser. Kölistan handhas av HSB Stockholm: den som önskar byta våningsplan (och därmed pris) kan anmäla det till dem. Avgiften för medlemmar i Hamnvakten är 1400:-/månad för det lägsta våningsplanet, därefter reduceras beloppet med 100 kronor för varje överliggande våningsplan. Nyckel och fjärröppnare beställs via HSB Stockholm. 

Varje nyckel registrerar passage. Nyckeln ska spärras om den förkommer. Det är därför viktigt att meddela om en nyckel eller fjärrsändare har tappats bort. Nycklar och fjärröppnare ska lämnas tillbaka till föreningen om du säger upp din parkeringsplats. Återlämnas inte dessa debiteras 150:-/nyckel och 200:-/fjärröppnare, dock efter avdrag av erlagd deposition. 

Det är inte tillåtet att hyra ut sin plats i andra hand.

Om inbrott eller skadegörelse på fordon sker i garaget är det respektive fordonsägares ansvar att göra anmälan.

Skadegörelse på fastigheten, t.ex. inbrottsskador på dörrar, ska anmälas till fastighetsskötarna. 

För att ytterligare öka säkerheten mot stöld och förstörelse kommer ett antal kameror att monteras i garaget. Inspelningarna kommer endast att användas i händelse av brott i garaget, och på begäran av den skadelidande. Man får då kontakta expeditionen för att titta på registrerade filmsekvenser. Den datalagrade informationen raderas automatiskt efter viss tid.

 

Utskriftvänlig version