!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Om föreningen

Föreningen är en av Stockholms största bostadsrättsföreningar, med 386 lägenheter och över 1000 boende. Bostadsrättsföreningen äger och förvaltar fastigheterna nummer 10, 11 och 12 i kvarteret Hamnvakten, med adresserna Färgargårdstorget 2–96, Vintertullstorget 68–76, samt fastigheten i kvarteret Pumpan nr 5, med adresserna Malmgårdsvägen 67–69 och Färgargårdstorget 1–5.

Marken som föreningens byggnader vilar på ägs av Stockholms stad men upplåts med tomträtt till föreningen, som ska sköta den. Tomträtten omfattar den yta husen står på; gränderna mellan husen; de inre gårdarna samt en fyra meter bred remsa utmed husen mot Vintertullsparken, Norra Hammarbykajen och Barnängen. Mot Färgargårdstorget, Barnängs Tvärgränd och Vintertullstorget är det gatumark ända fram till husväggen. Gatumarken och Vintertullsparken underhålls av Stockholms stad.

Huset "Pumpan", med adress Färgargårdstorget 1, är dels en samlingslokal, dels ett parkeringshus med 328 bilplatser. Pumpan administreras av HSB, och föreningen sköter driften. På Pumpans första våning finns ett dagcenter, som administreras av Stockholms stad. I bottenvåningen finns ett antal samlingslokaler, upplåtna till Åsö Föreningsråd, vilka kan korttidshyras.