!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Trivselregler

 

Nedanstående regler är till för att vi ska undvika störningar och konflikter, och därmed bidra till trivseln i föreningen. Som gemensamma nämnare gäller att vi ska bo och trivas tillsammans. Alla medlemmar ska ha rätt att känna trygghet och tillfredsställelse, alla medlemmar ska ha möjlighet att utnyttja det vi äger gemensamt: gårdar, trappuppgångar, tvättstugor och fritidslokaler. Ytterst är det en fråga om att tillämpa vanligt sunt förnuft och hänsynstagande i umgänget medmänniskor emellan.

Allmänna trivselregler

Undvik störande uppträdande och buller i allmänhet och då särskilt nattetid (fr.o.m. 22.00 till 08.00). Tänk på att inte alla delar din smak för musik eller tv-program, så dämpa ljudnivån särskilt nattetid.  

Rökning är inte tillåten i gemensamma utrymmen; lokaler, trapphus, hissar och källare.

I lägenheten

 • Bullrande reparationer (spikande, borrning, rivning etc.) får endast ske måndag till fredag 08.00-18.00, lördagar 11.00-15.00
  Söndagar och helger (även storhelger) ska hållas fria från arbeten som skapar störande ljud för dina grannar. Dessa grundregler hindrar naturligtvis inte att man kan sätta upp en tavla eller vidta annan inte alltför bullerpåverkande åtgärd under udda tid, men det ska inte behöva ta mer än ca 20 minuter i anspråk.
 • Meddela dina grannar om du planerar mer omfattande reparationer.
 • Om du planerar en fest eller annan tillställning i lägenheten som kanske blir högljudd och drar ut sent på natten, informera vänligen grannarna i förväg, för att förebygga bråk och konflikter.
 • Skaka inte mattor från balkongen (dammet kan yra in till grannar).
 • Eventuella blomlådor ska hänga på balkongens insida, ej på utsidan.
 • Det är inte tillåtet att grilla på balkongen eller på marklägenheternas terrasser. Det finns en utegrill på Sunnangård.


På gårdarna

Motortrafik på gården ska undvikas i görligaste mån. Tänk på att anpassa farten efter äldre fotgängare; de ska inte behöva hoppa åt sidan! Det finns därtill ofta lekande barn på gårdarna. Om du måste köra in bilen på gården (för lastning och lossning); håll koll så att du kan flytta den snabbt för att inte hindra nyttotrafik! Du får inte parkera på gårdsområdet.

Rasta inte husdjur på gårdarna.

Trapphus och andra utrymmen ska generellt hållas fria från brännbara eller hindrande föremål. Det är ett krav från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Förutsatt att du tagit ur insatsen ur barnvagnen kan den tillfälligt stå under trappan på bottenvåningen i entrén. Detta gäller, i mån av plats, även för cyklar och rullatorer.
Inga saker får lämnas eller förvaras utanför det egna källarförrådet. Se till att dörren till källaren är låst när du går därifrån.

I tvättstugan

Tvättpass bokas med en plugg märkt med lägenhetens nummer, som fästs på den bokningstavla som finns i varje tvättstuga. En eller två pluggar kan kvitteras ut för varje hushåll från Fastighetsexpeditionen.

Om du har bokat tid och det visar sig att du inte kan utnyttja den, flytta då din plugg så snart som möjligt. Samma gäller efter avslutat tvättpass - sätt in pluggen på Parkering om du inte vill/kan bestämma dig för en ny tid direkt.

För det mesta klarar du tvätten inom ett tvåtimmars pass, såväl tvätt som tork. Efter passets sluttid kan du fortfarande efterarbeta minst en timme med efterbehandling utan att det behöver komma i konflikt med nästa pass.

 • Om ett bokat tvättpass inte har utnyttjats inom 30 min efter starttid, är det fritt fram för nästa bokning att överta ditt pass. (Om du vet att du blir sen kan du anteckna på almanackan bredvid bokningstavlan att du kommer senare och därmed gardera din tid). 
 • Om din företrädare glömt kvar tvätt i maskinerna när det är din tid, är det fullt tillåtet att lyfta över den kvarglömda tvätten till någon av korgarna.
 • Den lilla tvättmaskinen är till för ”spontantvätt” utan förbokning. Undvik att använda den i samband med bokad tid för de andra maskinerna.
 • Var noga med att sopa rent damm från tumlarnas filter och städa bort spillt tvättmedel och annat skräp efter dig. Använd de städredskap som finns i varje tvättstuga. Bli inte arg om din företrädare har ”slarvat” - det behöver inte nödvändigtvis bero på nonchalans. Ett vänligt påpekande är minst lika effektivt som en utskällning.

I fritidslokalerna

Lokalerna är öppna kl. 07.00-22.00*. Den som bokar lokal och ansvarar för ett arrangemang (t.ex. fest, möte, kurs, utställning, bastupass) ska vara medlem i föreningen; det är dock fritt fram att bjuda in utomstående gäster! Arrangemanget får inte vara kommersiellt. 

Anmäl genast till någon medlem i fritidskommittén om något gått sönder eller inte fungerar väl i lokalerna. Kommittén är lyhörd för medlemmarnas önskemål och synpunkter.

Lokalbokning

Bokningslistorna för festlokal, studierum, lån av bord & stolar, gym och bastu finns på hemsidan. Listorna omfattar den innevarande perioden plus den följande. För festlokalen är perioden en månad, för de flesta övriga lokaler en vecka.

Huvudregel: Du får boka för ett tillfälle under en bokningsperiod. När detta tillfälle passerat får du boka nästa under samma period.

Undantag: Fritidskommittén kan efter begäran tillåta återkommande aktiviteter av typen större familjehögtider, t.ex. jubileer. 

Om det visar sig att du inte kan utnyttja bokad tid – stryk dig från listan så snart du inser det.

Festlokalen (Fgt 66)

 • För att komma in till festlokalen behöver du en särskild nyckel. Den kan du kvittera ut före tillställningen av någon av medlemmarna i Fritidskommittén.
 • Diskmaskinen har strömknapp till vänster på luckans överkant. Diskmedel, handduk, hushållspapper och soppåsar håller du själv med.
 • Var noga med städningen.
 • Lämna tillbaka lånenyckeln så snart som möjligt.

Gym (Fgt 66)

Bokning enligt lista.

 • Varje träningspass är en timme. Boka bara en tid i taget.
 • Om en bokning inte utnyttjats efter 15 minuter får annan medlem överta den. Boka bara en tid i taget och då du vet att du kan komma.
 • Är lokalen ledig kan den utnyttjas direkt.
 • Barn under 15 år får använda gymmet endast i målsmans sällskap.
 • Träning sker på egen risk. Undvik skrammel och högljudd musik.
 • Endast träningsskor för innebruk får användas.

Bastu (Fgt 66)

Bokning enligt lista.

 • Ett bastupass är 30 minuter och du kan boka max 1,5 timme åt gången.  Om det visar sig att du inte kan utnyttja bokad tid- stryk dig från listan så snart du inser det.
 • Om du vet att det inte kommer någon efter dig (inte har bokat) - stäng av aggregatet när du går.
 • Se till att det är rent och snyggt efter dig.

Bordtennis (Fgt 66)

Bokning enligt lista.

 • Racket och boll håller du själv med.
 • Bord och nät förvaras i förrådet till höger om köksdörren i Festlokalen.
 • Återställ neutral möblering efteråt, ställ pingisbordet i förrådet.


Studierum och bibliotek (Fgt 66)

Kan bokas enligt lista. Böckerna är sorterade i skönlitteratur (efter första bokstaven i författarens efternamn) och ett antal fackområden. Undvik att blanda dem.

Böcker får lånas hem i upp till en månad. Lämna tillbaka på rätt plats på hyllan eller lägg dem i lådan för ”inkommande”. Donationer mottas gärna.

Snickarverkstaden (Fgt 62)

Behöver inte förhandsbokas. För nyckel dit mot deposition, kontakta Fritidskommittén (f.n. Per Bäckman, Fgt 52, tel 0708-43 78 40).

 Lägg tidningar eller täckpapper under när du skall måla eller limma. Pågående arbete, t.ex. lagning av möbler och annat, kan lämnas kvar i lokalen under rimlig tid tills arbetet slutförs.

Virke:
Som huvudregel gäller att eget virke inte får långtidslagras i verkstaden. Undantaget är virke "under arbete", som kan reserveras för privat bruk om det är märkt med namn, telefon och datum när det reserverats. Sådan reservation gäller högst sex månader.
Virke utan giltig reservation är fritt att använda för den som har omedelbart bruk för det.

Textilverkstaden (Fgt 90)

Ingen förhandsbokning behövs. Var och en ansvarar för eget material.

Gästrummen

Man får inte röka eller medföra husdjur i rummen. Skador rapporteras till expeditionen eller på blankett i mappen; åverkan medför ersättningsskyldighet för den som bokat rummet. Föreningen ansvarar inte för skada som gäst drabbas av vid eventuellt inbrott.

Städa ordentligt vid avflyttningen, annars debiteras extra för detta. Nyckeln återlämnas till Fastighetsexpeditionen omedelbart i samband med avflyttning, Lägg den i brevinkastet om ingen är där just då.

Dokument

Trivselregler2008.pdf 2012-10-10