!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Sophantering

 

Hamnvakten är medlem i en samfällighet som förvaltar en sopsuganläggning för vårt närområde. Under våra hus ligger ett nät av grova rör som leder från sopnedkasten till en central sopsugstation. Den finns i ett litet tegelhus på Tullgårdsgatan, i bergväggen nedanför Stora Blecktornsparken.

I botten på varje sopnedkast finns en stor ventil som fem gånger per dag öppnas några sekunder, och avfallet sugs högljutt iväg. Slängs något av misstag i sopnedkastet går det att i nödfall ringa ett nummer som står på tavlan i entrén för att stoppa tömningsmaskineriet.

Hushållsavfall kastas i sopnedkastet

Matrester, mjukplast, blöjor etc. slängs i nedkastet och ska då ligga i hopknutna påsar. Du får inte slänga ner tunga eller långa saker, de måste gå in på tvären genom luckan. Alltså inga klädgalgar, stenar och hopvikta kartonger (som vecklar ut sig och blockerar schaktet). 

Tidningar, kartonger och wellpapp: Fgt 12 och 92

Tidningar (t.ex. dagstidningar, veckotidningar, reklamblad, kontorspapper) sorteras för sig i våra återvinningsrum. Kartonger måste vikas ihop när de slängs eftersom föreningen betalar per volym. 

Grovavfall: Fgt 14 och 92

Som grovavfall betecknas bl.a. kasserade möbler, husgeråd, avfall vid renoveringar, gamla böcker, kläder och porslin. Grovavfall sorteras i brännbart och icke brännbart. Till "brännbart" räknas saker av trä, böcker och mjukplast. Hårdplastförpackningar lämnas vid Fgt 92. Till "icke brännbart" räknas saker av metall, porslin och keramik. Förpackningar av metall lämnas också vid Fgt 92. 

För att utnyttja befintligt utrymme så bra som möjligt ska avfall delas: slå t.ex. bort ryggstöd och ben på stolar, ta isär lådor osv. Större saker som inte går att dela ska transporteras av den enskilde till återvinningscentral.

Glas, metall och hårdplast: Fgt 14

Engångsflaskor och glas placeras i de kärl för färgat respektive ofärgat glas som finns i lokalen; returflaskor och returburkar tas emot på Coop vid Vintertullstorget. Förpackningar och lock av hårdplast läggs i speciella kärl. Konservburkar,  tömda och torra färgburkar, burklock och kapsyler, tomma sprayburkar läggs i kärl märkt "Metall". Alla förpackningar skall vara tomma och rena.

I avfallsrummet vid Fgt 14 finns också kärl för grovavfall, liksom en bokhylla, där den som så önskar kan ställa sådan utrangerad litteratur som man inte vill slänga i soporna eller försöka avyttra på antikvariat.

Elavfall, elektronik och kemikalier: Fgt 3

Vid avfallsrummet i Pumpan finns särskilda boxar för lysrör, glödlampor, batterier. För el-apparater,  d.v.s. allt med sladd eller batteri, t.ex. leksaker, hemelektronik, ljusarmaturer och dammsugare finns en bur. För färg-, lack-, lösnings- och rengöringsmedel och diverse kemikalier finns också separata behållare. Tomma och torra färgburkar betecknas som icke brännbart grovavfall.

Avfall som inte kan lämnas i Hamnvaktens avfallsrum

Föreningens avfallshantering är anpassad till huvuddelen av det avfall som uppkommer i våra hushåll. Undantagen är följande:

  • Läkemedel ska lämnas till apotek och får inte hällas i avlopp eller lämnas i någon av våra återvinningslokaler.
  • Bilbatterier och bildäck lämnas av respektive bostadsrättsinnehavare/hyresgäst till bensinstation eller återvinningscentral.
  • Vitvaror som spisar, tvättmaskiner, frysar, kylskåp och torkskåp får inte ställas in i någon av föreningens återvinningslokaler. Vanligtvis kan leverantören av ny utrustning ta hand om den gamla; om inte får respektive bostadsrättsinnehavare själv ordna transport till återvinningscentral.
  • Grovavfall som inte ryms i föreningens kärl lämnas av bostadsrättsinnehavaren till återvinningscentral.

Närmaste återvinningscentral är belägen vid Huddingevägen/Sockenvägen (se karta nedan). Bildäck och bilbatterier kan också lämnas vid vissa bensinstationer.